Skip to main content

Ladda upp PUB-avtal - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Datavisualisering - Skolon Support

Ladda upp PUB-avtal

Authors list

För kunder med licensformen Skolon Total kan organisationsadministratören ladda upp PUB-avtal för de leverantörer som finns listade i Datavisualiserningen.

Detta görs på följande sätt.

Starta Skolon Datavisualisering från Min samling.

Klicka på ikonen Dataskydd.


Klicka på raden för den leverantör du vill ladda upp PUB-avtalet.Vid rubriken Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal), klicka på ikonen Ladda upp avtal.Välj fil och klicka på Öppna. Filen laddas upp.Du kan ladda ned filen igen genom att klicka på filnamnet.

För att ta bort det uppladdade avtalet, klicka på ikonen med soptunnan.


För de leverantörer där du har laddat upp PUB-avtal indikeras detta med en färgad dokumentikon längst ut till höger på leverantörens rad i leverantörslistan.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.