Skip to main content

Se och hantera skolans verktyg - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Verktygshantering - Skolon Support

Se och hantera skolans verktyg

Authors list

I och med releasen av Skolon version 5.19 den 30 juni 2021 har verktygshanteringen på skolnivån uppdaterats och nu är i princip all verktygshantering samlad på ett ställe i Skolon. Via verktygslistan, se nedan, får du en överblick över skolans samtliga verktyg. Verktygen är indelade i tre verktygstyper, integrerade verktyg, kostnadsfria verktyg och lokala verktyg.

  • Integrerade verktyg: SSO via Skolon, licenser hanteras i Skolon antingen via ordinarie licenstilldelning eller via den nya funktionen licenspooler. Mer information om licenspooler hittar du i denna artikel: Hantera licenser via licenspool 
  • Kostnadsfria verktyg: Verktyg i biblioteket som kan användas utan kostnad, exempelvis Sveriges Historia.
  • Lokala verktyg: Verktyg som inte är integrerade med Skolon (ingen SSO) men som ni via en URL vill kunna nå från Min samling.

Översikt verktygslistan

Öppna Skoladminverktyget och klicka på menyalternativet Verktyg och sedan Verktygshantering. Då får du upp verktygslistan, i denna lista visas samtliga tillgängliga verktyg på din skola. Här hanterar du licenser, tilldelning av kostnadsfria verktyg samt skapar och hanterar lokala verktyg på ett och samma ställe. I listan visas endast de verktyg som är tillgängliga på skolan.

 

Du kan filtrera listan på ett antal olika kriterier; ämnen, kategori, årskurs samt verktygstyp. Klicka på knappen Filter och bocka i den eller de parametrar du vill filtrera på.


I listan är det enkelt att se vilka verktyg som ni har licenser för, vilken typ av licenser ni har, hur många licenser av varje verktyg och vilka verktyg som har betalda licenser, men som inte är utdelade till en användare:

 

I listan över verktygen så finns tre ikoner:

 

Ikonen med en figur: Visar antal singellicenser för verktyget
Ikonen med flera figurer: Visar antalet klass-/grupplicenser för verktyget
Ikonen med byggnaden: Visar antalet skollicenser för verktyget
Röd siffra inom parantes: Visar att det finns inköpta licenser som är tillgängliga, men som ej delats ut till användare eller klass/grupp

För att få veta mer om licenserna på respektive verktyg, så klickar du på verktygets namn i listan. 


Lägg till verktyg

Från verktyglistan kan du lägga till verktyg på skolan genom att klicka på Lägg till. Du har två val.

Verktyg, tar dig till biblioteket för att köpa licenser av integrerade verktyg, mer information om det i artikeln "Genomför ett köp" eller lägga till kostnadsfria verktyg, mer om det här: "Lägg till kostnadsfria verktyg".

Lokalt verktyg, tar dig till dialogen för att skapa ett nytt lokalt verktyg. Mer information om det här: Det här är lokala verktyg.


Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.