Skip to main content

Starta en licensförfrågan - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Verktygshantering - Skolon Support

Starta en licensförfrågan

Authors list

Syftet med licensförfrågan är att informera innehållsleverantörer att ni vill komma åt och använda deras verktyg via Skolon.

Organisations- och skoladministratörer kan skicka ut en förfrågan om distribution av licenser för skolorna i din organisation. 

För att påbörja en licensförfrågan, klicka på Verktyg och därefter Licensförfrågningar i Skoladmin.


1. Tryck på Ny förfrågan.

2. Sök fram den eller de innehållsleverantörer du avser att skicka förfrågan till. Välj om förfrågan avser samtliga skolor i din organisation eller enskilda skolor. OBS! Det är viktigt att du anger ett datum för önskad tillgänglighet till licenserna.


3. Fyll i dina kontaktuppgifter så att innehållsleverantören kan nå dig för en närmare dialog gällande dina licenser.


4. Tryck på Skicka!

När en licensförfrågan har besvarats kan du se det i gränssnittet, tillsammans med kontaktuppgifter till berörd innehållsleverantör. Licenserna läggs sedan in i Skolon och tilldelas av en administratör - se artikeln "Dela ut licens till elever eller klass" för närmare instruktioner om hur det går till.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.