Skip to main content

Tilldela licenser utan att elever ser verktyget i "Min samling" - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Licenshantering - Skolon Support

Tilldela licenser utan att elever ser verktyget i "Min samling"

Authors list

För att leverantören skall få användardata behöver licenser tilldelas till användarna på berörda enheter i Skolon. I vissa fall behövs data för elverna även om de inte skall använda leverantörens verktyg. Man måste då tilldela licenser utan att lägga verktyget synligt i elevernas "Min samling". 

För huvdmannalicenser kan organisationsadmin  göra detta direkt vid tilldelningen, mer information här: Tilldela huvudmanna- och skollicenser till organisation och skolor

För skoladmins görs det på följande sätt:

Klicka på Verktyg, Verktygshantering och därefter på det integrerade verktyg i verktygslistan som du vill skapa en licenspool för. Klicka på fliken Licenspooler.


Klicka på Skapa pool.


Namnge licenspoolen. Välj om nya licenser av detta verktyg skall läggas till i poolen automatiskt genom att aktivera Lägg automatiskt till nya licenser, (nya licenser av exakt samma verktyg/version läggs automatiskt till i poolen vid köp eller leverans). OBS! Om du skapar mer än en licenspool, säkerställ att endast en av dem är inställd att hantera nya licenser automatiskt.

Klicka på Lägg till för att lägga till licenser i poolen.


Markera den eller de licenser du vill lägga till i licenspoolen och klicka på Lägg till.
OBS! Man kan bara ha licenser av samma typ i en och samma licenspool.


Koppla användare mot poolen genom att markera hela skolan eller önskade klasser/grupper.
Klicka på  den markerade knappen  och bocka ur "Lägg till verktyg i användares samling". Klicka sedan på Tilldela.

Informationen i licenspoolen uppdateras och du ser status för den skola, klass eller grupp du har kopplat till licenspoolen.  Nu är tilldelningen klar och data kan skickas till leverantören. 

Om du sedan vill göra verktyget synligt för exempelvis lärare eller administratörer, men inte elever, klickar du på fliken Användare. Där kan du filtrera fram lärare och administratörer och bocka i de användare som filtrerats fram och sedan klicka på knappen   för att visa verktyget i användarnas "Min samling".


Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.