Gå till huvudinnehåll

Tilldela licenser utan att visa verktyget i "Min samling" - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Licenshantering - Skolon Support

Tilldela licenser utan att visa verktyget i "Min samling"

Författarlista

I vissa fall där användare har haft konton hos en leverantör innan kopplingen mot Skolon görs kan leverantören behöva data i förväg för att konfigurera tjänsten på sin sida, exempelvis gäller detta för Inläsningstjänst.  För att leverantören skall få data behöver licenser tilldelas till användarna på berörda enheter i Skolon.  För att undvika förvirring hos användarna, då tjänsten inte fungerar förrän den är färdigkonfigurerad hos leverantören, bör man tilldela licenserna utan att lägga verktyget synligt i användarnas "Min samling". Det kan göras på följande sätt:


Följ instruktionen för tilldelning av licenser  enligt Tilldela huvudmanna- och skollicenser till organisation och skolor men i sista steget säkerställer du att rutan "Lägg till i samling" inte är ibockad. Klicka därefter på Tilldela.


Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.