Skip to main content

Intro: Aktivera Skolon Store - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Skolon Store - Skolon Support

Intro: Aktivera Skolon Store

Authors list

Skolon Store gör det möjligt för skolor och huvudmän att göra inköp av digitala verktyg direkt från biblioteket i Skolon.

För att din skola eller organisation ska ha Skolon Store aktiverad krävs följande:

Budgetadministratörer kan sedan skapa upp inköpsrättigheter de skolor de har administratörsrättigheter på. Inköpsrättigheterna styr i sin tur vem som kan genomföra beställningar från Skolon Store.

 

För att en användare ska kunna göra ett inköp från biblioteket krävs följande:

När en användare är administratör och kopplad till en aktiv inköpsrättighet blir användaren inköpare och kan därefter beställa produkter direkt genom biblioteket.

Läs mer om hur inköp genomförs under avsnitten Funktioner i Skolon > Skolon Store

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.