Skip to main content

Information till skolledare/rektorer [Mailmall] - Kunskapsbas / Införandeguide för huvudman / Mailmallar för huvudman - Skolon Support

Information till skolledare/rektorer [Mailmall]

Authors list

Information till skolledare/rektorer


Hej!

Inom kort kommer vår kommun att aktivera och använda Skolon på våra skolor - en samlingsplats för digitala verktyg och läromedel. Det gör att vi kommer att kunna använda våra digitala verktyg på ett mycket enklare och smartare sätt.

Som en del i uppstarten av att aktivera Skolon, så får ni som skolledare/rektorer här information om Skolon och givetvis kommer ni att få veta mer när det är dags för att aktivera inloggningarna för våra lärare och elever.

Det som är viktigt för er att veta i detta skede är att vi just nu gör en inventering av vilka licenser vi har för olika läromedel i kommunen och på just er skola. Det betyder att det eventuellt kan komma förfrågningar från leverantörer till er om vilka läromedel ni har på just er skola - detta görs för att kontrollera och veta vilka läromedel som vi behöver koppla på till Skolon. Därför är det viktigt att ni känner till detta, så att det inte uppstår några missförstånd.

När licenserna sedan är påkopplade till Skolon, så kommer vi att kunna arbeta betydligt smidigare med alla våra digitala verktyg!

Vad behöver du skolledare/rektor göra nu?


Meddela lärare om Skolon

Vi önskar din hjälp att sprida informationen kring Skolon till lärare på din skola. Här finner ni ett förslag på hur du kan kommunicera kring Skolon: https://support.skolon.com/sv/kb/articles/information-till-l-rare-mailmally

Meddela administratörer om Skolon

Vi önskar också din hjälp att välja ut vem/vilka som kan vara administratör/-er på er skola. En administratör får större inblick i Skolons plattform och kan tilldela licenser och få översikt över plattformen. En administratör kan till exempel vara en förstelärare, personal med digitaliseringsansvar eller en bibliotekarie. Det är även denna person som kommer att hjälpa oss att fylla er samling så att vi får in de licenser som ni använder på just er skola. . Här finner ni ett förslag på vad du kan kommunicera kring Skolon: https://support.skolon.com/sv/kb/articles/information-till-administrat-rer-mailmall

Meddela inköpare/beställare om Skolon

De lärare/personal som gör inköp av digitala läromedel behöver få information om Skolon, beroende på hur ni genomför inköp idag. Här finner ni ett förslag på hur du kan kommunicera kring olika inköp: https://support.skolon.com/sv/kb/articles/information-till-dig-som-k-per-in-digitala-l-romedel-mailmall

Nedan finner du även mer information om Skolon om du vill veta eller lära dig mer:

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.